Monday, 15 August 2016

Korpolajf is brutal

Zobaczyłam te dwa szkielety w Muzeum Historii Naturalnej i tak mi się jakoś skojarzyło.

No comments:

Post a Comment