Tuesday, 18 October 2016

Znaki drogowe na nowe czasy

Wszyscy znamy znaki drogowe, które ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem lub informują o sytuacji na drodze i poboczu. A co z internetem? Kto ostrzeże nas w porę, zanim wdamy się w niepotrzebne dyskusje z idiotami, kupimy coś potrzebne zupełnie do niczego czy zobaczymy coś, czego nie da się odwidzieć?
Oto internetowe znaki drogowe!

No comments:

Post a Comment