Friday, 17 March 2017

Worf Drive

Zabójcza gra pijacka: za każdym razem, kiedy Worf mówi "I'm a warrior", wychylasz kielonka.

No comments:

Post a Comment